Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Henricus Peters (Nijmegen, 4/3/1797)
Naam Christiaan Weijsters (Nijmegen, 6/5/1797)
Naam Wouter Gradus van Kalker (Oudewater, 16/1/1795)
Naam Leendert van der Schelden (Nijmegen, 17/4/1796)
Naam Joannes Heesen (Nijmegen, 20/5/1794)
Naam Jacobus Borsel (Nijmegen, 22/5/1796)
Naam Frederik Wilhelmus Faber (Delft, 23/2/1797)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189