Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Balthazar de Hen (Amersfoort, 3/9/1793)
Naam Franciscus Antonius Cerutte (Nijmegen, 11/2/1795)
Naam Evert Johannes Davids (Nijmegen, 20/5/1793)
Datum document1815
Periode 1815-1816
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9189
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9189