Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerhardus Jacobus Pool (Nijmegen, 4/1/1798)
Naam Johannes van Gils (Nijmegen, 13/7/1798)
Naam Hendrikus Kerlen (Nijmegen, 20/6/1798)
Naam Wilhelmus Hendrikus Ariens (Nijmegen, 24/12/1798)
Naam Johannes Kruisweg (Nijmegen, 25/8/1798)
Naam Johannes Klaassen (Weurt, 26/10/1798)
Naam Gijsbart Cornelis Smits (Nijmegen, 27/6/1798)
Datum document 1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190