Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Anthony van Eldik (Hien, 4/6/1798)
Naam Hermanus Peter Gerritse (Nijmegen, 6/11/1798)
Naam Levij Jacob van Oss (Nijmegen, 8/6/1798)
Naam Willem Frederik van Helmond (Nijmegen, 15/8/1798)
Naam Johannes Matthijs Sneltjes (Nijmegen, 27/9/1798)
Naam Hendricus Arendse (Nijmegen, 29/4/1798)
Naam Cornelis Willem Westerbaan Schmidt (Rotterdam, 31/5/1798)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190