Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerhardus Severinus van Heel (Nijmegen, 1/2/1798)
Naam Jan Willem Brul (Nijmegen, 2/9/1798)
Naam Gijsbert van Meteren (Nijmegen, 10/6/1798)
Naam Gradus Hermsen (Beuningen, 11/12/1798)
Naam Bernardus Selfhout (Bennekom, 18/10/1798)
Naam Jan Gielen (Schiedam, 21/11/1798)
Naam Willem Leonardus Gradus Raijmaker (Nijmegen, 24/10/1798)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190