Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Boxstel (Ameland, 10/8/1798)
Naam Rutgerus van Berck (Cranenburg, 13/7/1798)
Naam Joannes de Groot (Nijmegen, 17/3/1798)
Naam Arnoldus Paulus Dezzije (Nijmegen, 19/7/1798)
Naam Wilhelmus Keijslaar Haas (Nijmegen, 19/12/1798)
Naam Johannes Heijstens (Nijmegen, 22/11/1798)
Naam Johannes Lodevicus de la Ponte
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190