Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Simon Malloon (Nijmegen, 3/2/1797)
Naam Johannus Broeksmit (Nijmegen, 4/9/1797)
Naam Jan Peter van der Hucht (Zierikzee, 5/10/1797)
Naam Gerardus Ignatius Hengst (Nijmegen, 8/4/1797)
Naam Johan Caspar Willem Poullier (Nijmegen, 21/5/1797)
Naam Johannes Schipperrhijn (Nijmegen, 22/10/1797)
Naam Hendrik Anthonij Sneltjes (Nijmegen, 25/4/1797)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190