Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Fredericus Schouten (Nijmegen, 1/1/1797)
Naam Jacobus Blankenbilder (Nijmegen, 1/2/1797)
Naam Ahasueros van Goor (Nijmegen, 8/9/1797)
Naam Jan Brinckman (Nijmegen, 12/11/1797)
Naam Peter Louis Frings (Nijmegen, 16/11/1797)
Naam Johannes van Vierssen (Nijmegen, 20/7/1797)
Naam Pieter Maassen (Nijmegen, 31/8/1797)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190