Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gradus van de Paverd (Nijmegen, 5/7/1797)
Naam Theodorus Verbourg (Nijmegen, 15/9/1797)
Naam Rudolf Laurier (Nijmegen, 20/12/1797)
Naam Johan Hendrik Balthazar Orth (Nijmegen, 25/3/1797)
Naam Gradus Losenrecht (Gravenhage, ''s-, 27/8/1797)
Naam Johannes Martinus Moeselachen (Nijmegen, 28/8/1797)
Naam Pieter Lodewijk Muller (Nijmegen, 8/1797)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190