Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Aalders (Nijmegen, 12/2/1797)
Naam Jacob Walpot (Nijmegen, 13/12/1797)
Naam Johannes Valentijn Wetzel (Nijmegen, 17/8/1797)
Naam Leendert Reijmers (Nijmegen, 18/7/1797)
Naam Johannes Antonius Biesthorst (Nijmegen, 24/8/1797)
Naam Jacob Hackkenberg (Hatert, 25/3/1797)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190