Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Mattheas Mos (Nijmegen, 3/3/1797)
Naam Henricus Peters (Nijmegen, 4/3/1797)
Naam Christiaan Weijsters (Nijmegen, 6/5/1797)
Naam Johannes Christophorus Bernardus Robbers (Geerden, 14/9/1797)
Naam Fredrik Wilhelmus Faber (Delft, 23/2/1797)
Naam Leonardus Robbers (Nijmegen, 26/1/1797)
Naam Jan Antonius van Vucht (Hertogenbosch, ''s-, 1797)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190