Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Dirk van Kesteren (Gennep, 1/2/1796)
Naam Hendricus Langkamp (Nijmegen, 14/3/1796)
Naam Peter Schipperrhijn (Nijmegen, 17/11/1796)
Naam Johannes Visser (Nijmegen, 22/5/1796)
Naam Jan Hendrik Reeselaar (Nijmegen, 23/3/1796)
Naam Pieter Jacob Nijbakker (Nijmegen, 28/12/1796)
Naam Adrianus de Jager (Nijmegen, 31/5/1796)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190