Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Pieter Prudon (Nijmegen, 5/4/1796)
Naam Joseph Heminks (Nijmegen, 15/8/1796)
Naam Adrianus Tilleman (Nijmegen, 16/4/1796)
Naam Johan Frederik Pool (Nijmegen, 18/7/1796)
Naam Hendrik Hamer (Nijmegen, 28/9/1796)
Naam Jan Heiting (Nijmegen, 28/10/1796)
Naam Willem de Voss (Nijmegen, 1796)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190