Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Bankel (Naarden, 7/2/1796)
Naam Hendricus Pouwels (Neerbosch, 11/2/1796)
Naam Jan Hendrik Schullex (Nijmegen, 16/11/1796)
Naam Derk Vermeulen (Nijmegen, 25/10/1796)
Naam Leendert van den Akker (Nijmegen, 31/5/1796)
Naam Leon de Ploeg (Rotterdam, 4/1796)
Naam Adrianus Boekhoorn (Nijmegen, 1796)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190