Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Fillet (Nijmegen, 6/7/1796)
Naam Hendrik Hamex (Nijmegen, 20/4/1796)
Naam Willem van Dam (Nijmegen, 24/11/1796)
Naam Jan Jacob Fischer (Duischberg, 26/4/1796)
Naam Carel Buvelo (Nijmegen, 1796)
Naam Berend van Dorp (Nijmegen, 1796)
Naam Jan van Hattum (Nijmegen, 1796)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190