Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Stadmulder (Nijmegen, 1/11/1796)
Naam Willem Vink (Nijmegen, 6/12/1796)
Naam Willem Hendrik Jacob van Wassenaar (Nijmegen, 7/8/1796)
Naam Gradus Stamme (Nijmegen, 8/4/1796)
Naam Jan Stringdorff (Nijmegen, 12/12/1796)
Naam Coenraad Diderik Pontianus Singendonck van Dieden (Nijmegen, 17/12/1796)
Naam Johannes Verhagen (Nijmegen, 27/3/1796)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190