Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Preijers (Nijmegen, 1/6/1795)
Naam Jacobus Knipscheer (Nijmegen, 6/3/1795)
Naam Jacobus Boers (Nijmegen, 8/5/1795)
Naam Jan Willemse (Nijmegen, 20/5/1795)
Naam Gerhardus Meijer (Nijmegen, 20/6/1795)
Naam Gerrit Opwijrda (Nijmegen, 28/5/1795)
Naam Willem Willemse (Nijmegen, 2/1795)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190