Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Reijnders Hoffman (Nijmegen, 5/11/1795)
Naam Frans Jan Rijgerbosch Brousson (Nijmegen, 7/7/1795)
Naam Jan Jacob Kokk (Nijmegen, 8/7/1795)
Naam Willem Grosch (Nijmegen, 16/12/1795)
Naam Antoon Bartels (Nijmegen, 22/9/1795)
Naam Willem Rouw (Nijmegen, 25/9/1795)
Naam Gerrit Theunissen (Nijmegen, 30/5/1795)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190