Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Cornelis Janssen (Nijmegen, 5/4/1795)
Naam Peter Peters (Oosterhout, 15/2/1795)
Naam Johannes Simon Theunissen (Nijmegen, 16/1/1795)
Naam Isac Benjamin (Nijmegen, 19/1/1795)
Naam Philip Jacob Krauss (Nijmegen, 21/2/1795)
Naam Jan Hendrik de Bruijn (Nijmegen, 30/10/1795)
Naam Lambert Mellegers (Nijmegen, 31/1/1795)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190