Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Arnoldus van Heel (Nijmegen, 5/9/1795)
Naam Jacobus van Oderkerken (Nijmegen, 8/4/1795)
Naam Frederik Orth (Nijmegen, 15/5/1795)
Naam Thomas Antoon de Champs (Nijmegen, 19/3/1795)
Naam Martinus van Gils (Nijmegen, 23/10/1795)
Naam Arnoldus Faerbex (Nijmegen, 31/3/1795)
Naam Arnoldus van Raaij (Nijmegen, 1795)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190