Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Willem Rigoo (Haarlem Zuid Holland, 6/3/1795)
Naam Johannes Andreas Jansen (Nijmegen, 6/6/1795)
Naam Wouter Gradus van Kalker (Oudewater, 16/1/1795)
Naam Theodorus Franciscus van Kaaps (Nijmegen, 16/12/1795)
Naam Henricus de Bruijn (Nijmegen, 17/10/1795)
Naam Gerardus Hoogstraten (Nijmegen, 21/3/1795)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190