Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Willem Christiaan Bottnex (Nijmegen, 7/4/1794)
Naam Willem van Baal (Nijmegen, 9/11/1794)
Naam Marinus Bongaards (Nijmegen, 12/1/1794)
Naam Arnoldus Godefridus Janssen (Nijmegen, 21/9/1794)
Naam Thomas Banket (Naarden, 24/2/1794)
Naam Antoon Becks (Nijmegen, 1794)
Naam Cornelis Bosch (Nijmegen, 1794)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190