Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Philip Petrie (Venlo, 1/6/1794)
Naam Pieter Wentholt (Heeze, 2/10/1794)
Naam Leonardus van Kerkhof (Nijmegen, 3/5/1794)
Naam Rutgerus Heijnen (Beuningen, 12/1/1794)
Naam Petrus Horner (Nijmegen, 13/5/1794)
Naam Johannes Gerritsen (Kranenburg, 18/9/1794)
Naam Carel Christiaan Prager (Nijmegen, 20/3/1794)
Datum document 1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190