Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Peter Krieg (Nijmegen, 9/3/1794)
Naam Bernardus Barbonus (Raalte, 16/2/1794)
Naam Michael Lijnders (Nijmegen, 28/1/1794)
Naam Johannes Erkens (Nijmegen, 28/12/1794)
Naam J Schutte (1794)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190