Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Reinier de Groot (Neerbosch, 6/7/1796)
Naam Derk Voss (Hatert, 7/10/1796)
Naam Gerardus Gerrits (Hees, 17/1/1796)
Naam Antonius Tonen (Hees, 18/2/1796)
Naam Jan Janssen (Neerbosch, 26/5/1796)
Naam Henricus Broekman (Hatert, 27/5/1796)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190