Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Joannes Peters (Hees, 11/8/1796)
Datum document1817
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9190
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9190