Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Henricus Fischer (Nijmegen, 2/12/1799)
Naam Hermanus Hermanissen (Hatert, 3/2/1799)
Naam Henricus Luurmans (Nijmegen, 12/6/1799)
Naam Jan van Halmael (Amsterdam, 13/8/1799)
Naam Johannes Michael den Bok (Nijmegen, 16/5/1799)
Naam Wilhelmus Mulder (Nijmegen, 17/9/1799)
Naam Johannes Martens (Nijmegen, 31/5/1799)
Datum document 1818
Periode 1818-1820
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9191
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9191