Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Henricus Schutte (Nijmegen, 16/3/1800)
Naam Emanuel Rentema (Gravenhage, ''s-, 17/3/1800)
Naam Hendrik Mattheus Hagen (Nijmegen, 25/3/1800)
Naam Peter Willem Quack (Nijmegen, 27/4/1800)
Naam Petrus Janssen (Nijmegen, 27/9/1800)
Naam Fredericus Henricus Rievers (Nijmegen, 29/6/1800)
Naam Christianus Heesen (Nijmegen, 31/1/1800)
Datum document1818
Periode 1818-1820
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9191
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9191