Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelm Nuijs (Nijmegen, 3/9/1800)
Naam Hermanus Marcus (Nijmegen, 10/10/1800)
Naam Simon van de Poel (Nijmegen, 12/7/1800)
Naam Franciscus Hijlen (Nijmegen, 21/12/1800)
Naam Gerhardus Deenen (Nijmegen, 25/11/1800)
Naam Bartholomeus Ernst (Nijmegen, 30/11/1800)
Naam Franciscus Langkamp (Nijmegen, 30/12/1800)
Datum document1818
Periode 1818-1820
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9191
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9191