Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Everhardus van Kolck (Nijmegen, 10/10/1800)
Naam Johannes Adrianus Langkamp (Nijmegen, 16/8/1800)
Naam Henricus Wijnen (Nijmegen, 17/2/1800)
Naam Albert van Buren (Nijmegen, 24/8/1800)
Naam Stephanus de Vries (Nijmegen, 25/3/1800)
Naam Jacob Eigelsheim (Nijmegen, 26/4/1800)
Naam Johannes Wilhelmus Theunissen (Nijmegen, 31/3/1800)
Datum document1818
Periode 1818-1820
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9191
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9191