Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antonius Wenneslaus Benda (Nijmegen, 4/2/1800)
Naam Albertus Dijkman (Amersfoort, 13/3/1800)
Naam Hermanus Harnas (Nijmegen, 18/10/1800)
Naam Jacobus Sprangmeijer (Nijmegen, 19/12/1800)
Naam Johannes Hendriks (Nijmegen, 22/10/1800)
Naam Johannes Theodorus de Bruijn (Nijmegen, 27/1/1800)
Naam Petrus Janssen (Nijmegen, 29/7/1800)
Datum document1818
Periode 1818-1820
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9191
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9191