Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerrit de Jager (Nijmegen, 4/5/1800)
Naam Antonij IJsbrand Arnoldus Looijen (Nijmegen, 12/3/1800)
Naam Frans Carel Theodoor van Randwijck (Nijmegen, 12/6/1800)
Naam Jacobus Bakkers (Nijmegen, 14/12/1800)
Naam David Marcus de Kleijn (Nijmegen, 20/11/1800)
Naam Johannes de Bruijn (Nijmegen, 22/7/1800)
Naam Christianus Legrand (Nijmegen, 26/1/1800)
Datum document1818
Periode 1818-1820
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9191
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9191