Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Eijkman (Nijmegen, 11/5/1801)
Naam Jacobus Reijntjes (Nijmegen, 12/4/1801)
Naam Johannes Jacobus Willem van Reijsbergen (Nijmegen, 13/9/1801)
Naam Willem Weijsters (Nijmegen, 14/6/1801)
Naam Henricus Teunissen (Nijmegen, 14/12/1801)
Naam Matthias Raeijmaeckers (Nijmegen, 23/9/1801)
Naam Antonius Terwisse (Nijmegen, 29/11/1801)
Datum document1818
Periode 1818-1820
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9191
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9191