Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Hubertus Vos (Nijmegen, 2/2/1802)
Naam Everardus Baretta (Nijmegen, 2/10/1802)
Naam Petrus Antonius Thijssen (Tegelen, 3/5/1802)
Naam Antonij Hendrik Wolterbeek (Nijmegen, 3/9/1802)
Naam Bernard Ephraim Glaser (Nijmegen, 11/10/1802)
Naam Joannes Petrus Kersten (Nijmegen, 13/10/1802)
Naam Wilhelm Fredericks (Nijmegen, 31/7/1802)
Datum document1817
Periode 1817, 1821
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9192
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9192