Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Henricus Hubertus Reijnen (Nijmegen, 11/10/1802)
Naam Hermanus Walraven (Nijmegen, 12/12/1802)
Naam Joannes Gordon (Nijmegen, 14/6/1802)
Naam Cornelius Cornelissen (Hees, 17/6/1802)
Naam Petrus Adolphus de Groodt (Nijmegen, 20/12/1802)
Naam Bastiaan Wijnandus van Duuren (Nijmegen, 22/9/1802)
Naam Johannes Christiaan Soons (Nijmegen, 24/3/1802)
Datum document1817
Periode 1817, 1821
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9192
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9192