Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Peters (Nijmegen, 5/5/1803)
Naam Wilhelm August Spengler (Bemmel, 6/10/1803)
Naam Christiaan Abraham Woutman (Gravenhage, ''s-, 8/12/1803)
Naam Hermanus Joannes Petrus Reelinck (Nijmegen, 18/5/1803)
Naam Johan Georg Ludewig Fleishaker (Nijmegen, 24/3/1803)
Naam Johannes Adrianus Broers (Nijmegen, 24/4/1803)
Naam Lambertus Joannes Grootens (Nijmegen, 29/4/1803)
Datum document1822
Periode 1822-1823
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9193
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9193