Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Aaldert Nuijs (Nijmegen, 11/4/1803)
Naam Antonius Libens (Nijmegen, 12/6/1803)
Naam Hendrik Schiff (Nijmegen, 17/4/1803)
Naam Leonardus Kleijn (Nijmegen, 22/1/1803)
Naam Henricus Jansen (Nijmegen, 22/10/1803)
Naam Petrus Jansen (Nijmegen, 24/6/1803)
Naam Gerardus Hermse (Nijmegen, 27/6/1803)
Datum document1822
Periode 1822-1823
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9193
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9193