Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hermanus Peters (Neerbosch, 2/2/1803)
Naam Johannes Mattheus Giesbers (Emmerik, 9/8/1803)
Naam Theodorus Hammer (Nijmegen, 20/2/1803)
Naam Joannes van Alfen (Neerbosch, 23/11/1803)
Naam Johannes Muller (Nijmegen, 27/11/1803)
Naam Frans Hendrik Adam Exalto D Almaras (Nijmegen, 28/1/1803)
Naam Hendricus Johannes van Druijnen (Nijmegen, 29/1/1803)
Datum document 1822
Periode 1822-1823
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9193
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9193