Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrikus Douglas (Nijmegen, 3/5/1803)
Naam Jacobus Boers (Nijmegen, 6/11/1803)
Naam Joannes Wilhelmus Boukes (Nijmegen, 8/5/1803)
Naam Joannes de Wilde (Nijmegen, 14/9/1803)
Naam Louis de Jong (Nijmegen, 17/10/1803)
Naam Henricus Hendriks (Nijmegen, 29/10/1803)
Naam Nicolaas de Vries (Nijmegen, 1803)
Datum document 1822
Periode 1822-1823
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9193
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9193