Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Derk Jan Tersmitten (Zwolle, 2/8/1803)
Naam Ludovicus Johannes Dodemond (Gravenhage, ''s-, 6/7/1803)
Naam Jacobus Geurts (Neerbosch, 22/2/1803)
Naam Petrus Linders (Hees, 23/8/1803)
Naam Henricus Jansen (Hatert, 25/1/1803)
Naam Francois George Dinandus Griss (Beeringen, 28/4/1803)
Datum document1822
Periode 1822-1823
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9193
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9193