Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jan Dijkman (Nijmegen, 5/12/1804)
Naam Clemens Hermans (Nijmegen, 9/12/1804)
Naam Hermanus Hagemans (Hatert, 17/12/1804)
Naam Josephus Wallenaar (Nijmegen, 18/2/1804)
Naam Henricus Hubertus Saalmans (Nijmegen, 28/2/1804)
Naam Gerrit Starink (Nijmegen, 29/4/1804)
Naam Theodrous Jansen (Nijmegen, 30/8/1804)
Datum document1822
Periode 1822-1823
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9193
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9193