Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrik Dirk Schelkes (Nijmegen, 7/10/1804)
Naam Gerardus Tijssen (Nijmegen, 16/3/1804)
Naam Willem Michiel Brandel (Nijmegen, 20/8/1804)
Naam Everardus Leenders (Lent, 26/2/1804)
Naam Peter Knipscheer (Nijmegen, 26/9/1804)
Naam Gerardus Baal (Valburg, 27/1/1804)
Naam Johan Windels (Nijmegen, 29/1/1804)
Datum document1822
Periode 1822-1823
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9193
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9193