Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Joannes Dercks (Nijmegen, 4/1/1805)
Naam Joannes Caspar Wilhelmus Sommer (Nijmegen, 10/5/1805)
Naam Adrianus Schot (Delft, 13/10/1805)
Naam Arnoldus Lucas Wolf (Nijmegen, 19/5/1805)
Naam Henricus Johannes Moltzer (Nijmegen, 20/12/1805)
Naam Coenraad Waltbodt (Nijmegen, 24/3/1805)
Naam Antonius Ludovicus Hageman (Bemmel, 25/6/1805)
Datum document1824
Periode 1824-1826
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9194
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9194