Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gradus Philipsen (Lent, 4/1/1805)
Naam Thomas Hermsen (Nijmegen, 9/4/1805)
Naam Johannes Josephus van Roosmalen (Nijmegen, 15/2/1805)
Naam Carolus Theodorus Ruijters (Nijmegen, 17/4/1805)
Naam Antonius Harnas (Nijmegen, 21/10/1805)
Naam Jacobus Wouters (Nijmegen, 27/3/1805)
Naam Wilhelm Bertram Reijnen (Nijmegen, 29/8/1805)
Datum document 1824
Periode 1824-1826
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9194
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9194