Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johan Matthijs Husser (Nijmegen, 5/2/1805)
Naam Jacobus Sengers (Nijmegen, 12/4/1805)
Naam Wilhelmus Hubertus Arnoldus Boenders (Nijmegen, 13/7/1805)
Naam Paulus Hubertus in den Bosch (Nijmegen, 13/8/1805)
Naam Nicolaas de Wit (Middelburg, 25/4/1805)
Naam Henricus Ockers (Nijmegen, 26/2/1805)
Naam Johan Christiaan Heede (Nijmegen, 26/6/1805)
Datum document1824
Periode 1824-1826
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9194
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9194