Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Schaap (Nijmegen, 6/8/1805)
Naam Theodorus Arts (Nijmegen, 12/5/1805)
Naam Theodorus van Doren (Nijmegen, 16/1/1805)
Naam Gerardus Flemminks (Nijmegen, 18/12/1805)
Naam Dirck Leemans (Nijmegen, 20/2/1805)
Naam Bernardus Leonardus Wolf (Nijmegen, 20/9/1805)
Naam Josephus Arnoldus van Paaij (Nijmegen, 27/3/1805)
Datum document1824
Periode 1824-1826
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9194
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9194