Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus de Swart (Nijmegen, 9/2/1805)
Naam Cornelis Heijnen (Nijmegen, 11/9/1805)
Naam Joannes Verbeeck (Nijmegen, 16/12/1805)
Naam Laurentius Jacobs (Nijmegen, 18/9/1805)
Naam Johan Frederikus Stoltenhoff (Nijmegen, 28/6/1805)
Naam Gerrit Coezee (Nijmegen, 29/3/1805)
Naam Gerard Jacques Bielen (Venlo, 30/4/1805)
Datum document1824
Periode 1824-1826
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9194
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9194