Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johan Hendrick Reuter (Nijmegen, 1/2/1806)
Naam Johannes Hendriks (Nijmegen, 5/2/1806)
Naam Johannes Peters (Nijmegen, 7/11/1806)
Naam Wilhelmus van Gulpen (Druten, 9/11/1806)
Naam Henricus Wouters (Lith, 10/3/1806)
Naam Christiaan van 't Hul (Nijmegen, 15/6/1806)
Naam Willem van Lijnden (Nijmegen, 30/11/1806)
Datum document1824
Periode 1824-1826
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9194
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9194