Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hermanus Hermsen (Gennep, 3/7/1806)
Naam Willem Karel van der Does (Boxmeer, 14/3/1806)
Naam Karel Felix Engelen (Nijmegen, 16/7/1806)
Naam Maurik Johan de Bruijn (Nijmegen, 18/5/1806)
Naam Johannes Rodenburg (Kampen, 20/6/1806)
Naam Carel Snijder (Vlissingen, 23/10/1806)
Naam Bernardus Snijder (Vlissingen, 23/10/1806)
Datum document1824
Periode 1824-1826
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9194
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9194