Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Arnoldus van Heumen (Nijmegen, 2/1/1807)
Naam Fredericus Wilhelmus de Bok (Nijmegen, 2/2/1807)
Naam Cornelius Baars (Nijmegen, 9/7/1807)
Naam Wilhelmus van Leeuwen (Nijmegen, 15/1/1807)
Naam Joannes Geurts (Beek, 24/1/1807)
Naam Johannes Wilhelmus Leclair (Nijmegen, 27/7/1807)
Naam Johannes Peter Bongaarts (Gennep, 31/5/1807)
Datum document1824
Periode 1824-1826
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9194
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9194